Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8287,Wazna-informacja-dla-koncesjonariuszy-z-woj-mazowieckiego-prowadzacych-dzialalno.html
2021-10-18, 13:15

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla koncesjonariuszy z woj. mazowieckiego prowadzących działalność w zakresie paliw ciekłych

Informujemy, że przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego:

  1. prowadzący działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
  2. dokonujący przywozu paliw ciekłych

od czerwca 2019 r. powinni składać wnioski:

  • o udzielenie/zmianę/cofnięcie/wygaśnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
  • o wpis do rejestru podmiotów przywożących, jego zmianę lub wykreślenie z tego rejestru

do Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie, na adres: Al. Jerozolimskie 181, 00-222 Warszawa.

Data publikacji: 14.06.2019
Data modyfikacji: 14.06.2019

Opcje strony