Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 lipca mija termin składania przez wybrane przedsiębiorstwa wytwórcze sprawozdania URE-EE za 2018 r.

Do 15 lipca 2019 r. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2018 r. (URE-EE).

Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno – finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych
do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych statystyki publicznej.

Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania Prezes URE apeluje o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu sprawozdania.

Sprawozdanie URE–EE za 2018 r. należy przesyłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: sprawozdanie.ee@ure.gov.pl

 

W sekcji Biznes-Obowiązki sprawozdawcze-formularze-Energia elektryczna dostępny jest Formularz wraz z objaśnieniami oraz pismo Prezesa URE do koncesjonowanych przedsiębiorstw.

 

Data publikacji : 24.06.2019
Data modyfikacji : 15.07.2019

Opcje strony

do góry