Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8304,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-I-kwartale.html
29.05.2024, 19:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE informuje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W I kwartale 2019 r. cena ta wyniosła 241,81 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 43/2019  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 roku.

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 28.06.2019

Opcje strony