Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2019 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2019 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,163 %.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2019.

Natomiast dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2019 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,015 %.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2019.

Data publikacji : 01.07.2019

Opcje strony

do góry