Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązku sprawozdawczego o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W związku z analizą składanych sprawozdań o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności oraz przypadkami błędnego wskazywania ilości i pojemności zgłaszanych zbiorników eksploatowanych na stacjach paliw ciekłych, a także brakiem aktualizacji sprawozdań w tym zakresie, Prezes URE przedstawił dodatkowe informacje dotyczące realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43e ustawy Prawo energetyczne, przez podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują infrastrukturę paliw ciekłych.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2019
 

Data publikacji : 04.07.2019
Data modyfikacji : 04.07.2019

Opcje strony

do góry