Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Piąty raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego

Co dwa lata jest sporządzany raport o warunkach gospodarowania w sektorze energetycznym i paliw gazowych, zawierający także ocenę planów rozwoju OSP i OSD pod kątem przyszłego bezpieczeństwa zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe. Podobnie jak w poprzedniej edycji zawartość została poszerzona o informacje dotyczące sektora paliw gazowych.

Dokument składa się z trzech głównych części:

  • W pierwszej omówiono zagadnienia gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych krajowych firm sektora wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi krajowego systemu elektroenergetycznego i gazowego.
  • Część druga zawiera ocenę warunków podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych.
  • W części trzeciej zasygnalizowano propozycje zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby realizację zadań w tym zakresie.

Raport został przekazany ministrowi energii.  Na stronie Urzędu dostępny jest w sekcji Publikacje.

Polecamy lekturę pełnej treści tegorocznego raportu.

 

Data publikacji : 11.07.2019
Data modyfikacji : 11.07.2019

Opcje strony

do góry