Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2019 rok

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 50 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2019

Data publikacji : 26.07.2019

Opcje strony

do góry