Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8344,Aktualizacja-rejestru-wytworcow-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energ.html
2021-10-18, 13:02

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja rejestru wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji

Na stronie BIP Urzędu został opublikowany zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Rejestr zawiera stan na dzień 26.07.2019 r.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zgodnie z art. 7 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rejestrem MIOZE.

Data publikacji: 29.07.2019
Data modyfikacji: 29.07.2019

Opcje strony