Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 września br. mija termin przekazania informacji przez OSD dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaży

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora - zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Informacje należy przesłać w sposób zapewniający ich wpływ do URE do dnia 15 września 2019 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu. Wypełnioną ankietę, w formacie Excel, należy również przekazać w formie elektronicznej, we wskazanym terminie, na adres e-mail: sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl.

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 28 sierpnia 2019r. nr 62  w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 29.08.2019
Data modyfikacji : 16.09.2019

Opcje strony

do góry