Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8378,Zaktualizowany-wykaz-odbiorcow-przemyslowych.html
2021-10-17, 21:08

Strona znajduje się w archiwum.

Zaktualizowany wykaz odbiorców przemysłowych

Na stronie URE został opublikowany zaktualizowany wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE w terminie do 30 listopada 2018 r. Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2019.

Data publikacji: 30.08.2019
Data modyfikacji: 30.08.2019

Opcje strony