Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8385,Aktualizacja-dokumentow-dla-sytemu-FITFIP.html
23.07.2024, 22:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja dokumentów dla sytemu FIT/FIP

Informujemy, że w zakładce OZE-Systemy FIT/FIP-Podstawowe informacje i wzory zaktualizowane zostały niektóre wzory dokumentów:

  • Wzór deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii po stałej cenie zakupu,
  • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji instalacji OZE na potrzeby systemów FIT/FIP,
  • Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej i substratów 2019.

Aktualizacja wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524).

Prosimy o korzystanie z nowych wzorów.  

Data publikacji : 05.09.2019
Data modyfikacji : 05.09.2019

Opcje strony