Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachęcamy do lektury Raportu "Energetyka cieplna w liczbach - 2018".

Raport przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. udział wzięło 420 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2018 r.

Badanie przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu uzyskanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesję w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, określone w art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) – ważne w okresie sprawozdawczym.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce cieplnej, zachęcamy do lektury publikacji Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach - 2018.

Raport Energetyka cieplna w liczbach - 2018.

 

 

Data publikacji : 06.09.2019
Data modyfikacji : 06.09.2019

Opcje strony

do góry