Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o pozostałych kosztach jednostkowych dla grup punktów poboru energii elektrycznej

W Informacji nr 66/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił informację o wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc sierpień 2019 r.

Pozostałe koszty jednostkowe KPl zostały obliczone na podstawie danych przekazanych Prezesowi URE przez Towarową Giełdę Energii S.A. i obwieszczenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. poz. 775).

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2019

Data publikacji: 10.09.2019

Opcje strony

do góry