Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Smart Energy powered by LTE 450 z udziałem Prezesa URE

11-12 września br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Konferencja Smart Energy powered by LTE 450. Spotkanie otworzyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz Wiceprezes Zarządu PGE SA Emil Wojtowicz.

W kontekście tematyki konferencji Prezes URE zwrócił uwagę na kluczowy dla działania rynku i całego systemu aspekt, jakim jest dostęp do informacji. – Informacja i dostęp do niej stanowią kręgosłup funkcjonowania gospodarki, a w obszarze energetyki – funkcjonowania rynku i bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Regulator zaznaczył również, że informacja powinna być udostępniana w sposób równoprawny, bo dzięki informacji można budować przewagę konkurencyjną. Sprawne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji wpisuje się także w nowe zadania operatorów systemów dystrybucyjnych wynikające m.in. z unijnego Pakietu „Czysta energia dla Europejczyków”.  - Aby tak było, technologie, które umożliwiają dostęp do informacji, jej przetwarzanie oraz udostępnianie, powinny odpowiadać na potrzeby uczestników rynku oraz operatorów systemu – podkreślił Prezes URE.

Zaproszeni goście rozmawiali o aktualnych i ujawniających się w kontekście transformacji potrzebach polskiego sektora energii w zakresie komunikacji, w tym transmisji danych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że dotychczasowy model scentralizowanej produkcji energii elektrycznej jest dynamicznie uzupełniany przez rozproszone źródła generacji, wymuszając tym samym rozwój nowoczesnych systemów energetycznych – tzw. inteligentnej energetyki. W trakcie dyskusji paneliści zaznaczyli również, że nowoczesne rozwiązania w energetyce poprawią bezpieczeństwo energetyczne, ograniczą liczbę przerw w dostawach oraz przyczynią się do sprawniejszego usunięcia skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z wynikami badań i analiz odnoszących się do optymalnej technologii do zabezpieczenia tych potrzeb. W Polsce zostały zbudowane cztery instalacje testowe, których celem było zweryfikowania możliwości technologii LTE 450 w kontekście wyzwań przed jakimi stoi w nadchodzącej przyszłości sektor energetyczny w Polsce. Wyniki ponad 120 scenariuszy testowych zostały przedstawione uczestnikom wydarzenia.

Wydarzenie było dedykowane podmiotom zainteresowanym możliwościami wykorzystania pasma 31/72 (LTE 450 Mhz) na potrzeby infrastruktury krytycznej dla sektora energetycznego i sektora użyteczności publicznej. Podczas konferencji Enea Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A. i PGE Systemy S.A. podpisały porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

Więcej na stronie Organizatora: http://smartenergy450.pl/

 

Data publikacji : 13.09.2019
Data modyfikacji : 13.09.2019

Opcje strony

do góry