Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8410,Zasady-systemu-wsparcia-w-formie-premii-kogeneracyjnej-indywidualnej-dla-wytworc.html
15.07.2024, 05:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady systemu wsparcia w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W  Informacji nr 67/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił zasady funkcjonowania systemu wsparcia w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie SA.51192 (2019/N) – Poland – CHP support, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego wsparcia.

Do Informacji dołączone zostały:

  • Przykładowy wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze CHP,
  • Przykładowy wzór oświadczenia dot. podjęcia decyzji inwestycyjnej,
  • Przykładowy wzór oświadczenia dot. pomocy inwestycyjnej,
  • Przykładowy wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 67/2019

Data publikacji : 16.09.2019
Data modyfikacji : 16.09.2019

Opcje strony