Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8412,Ogloszenie-o-naborze-na-premie-kogeneracyjna-indywidualna.html
2023-10-01, 03:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na premię kogeneracyjną indywidualną

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE w zakładce Kogeneracja oraz na stronie Urzędu w zakładce Energia z Kogeneracji-Nabór CHP opublikowane zostało Ogłoszenie o naborze na premię kogeneracyjną indywidualną. Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu, nabór zostanie przeprowadzony w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2019 r.
Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną wynosi: 36 000 000 MWh.
Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej dla tej ilości energii wynosi 4 297 230 000 zł.

Więcej informacji w ogłoszeniu

 

Data publikacji : 17.09.2019
Data modyfikacji : 17.09.2019

Zobacz także

Opcje strony