Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energy Investment and Regulation Conference z udziałem Prezesa URE

23-24 września w Rydze odbyła się 18th Energy Investment and Regulation Conference, organizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA).

Konferencja była poświęcona najnowszym zagadnieniom regulacyjnym w kontekście współczesnych wyzwań stawianych przed sektorem energetycznym.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organów regulacyjnych, operatorów sieci przesyłowych oraz firm i organizacji z Afryki, Azji, Europy, Stanów Zjednoczonych.

Tradycyjnie pierwsza sesja została poświęcona zagadnieniom regionu, w którym odbywa się konferencja. W dyskusji panelowej BALTIC-NORDIC ELECTRICITY AND NATURAL GAS MARKET: ENERGY TRANSITION udział wzięli Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Gatis Junghans – Członek Zarządu AS Augstprieguma tikls (Łotwa), Hando Sutter - CEO Eesti Energia AS (Estonia), Anne Vadasz Nilsson - Dyrektor Generalny Energimarknadsinspektionen (Szwecja), Inga Ziliene - Przewodnicząca Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (Litwa). Dyskusję moderował Andrius Kazukauskas z Uniwersytetu w Wilnie. Dyskusja poprzedzona była prezentacją Hando Sutter’a dotyczącą wpływu kształtu rynku energii elektrycznej na proces dekarbonizacji oraz kwestii dostosowania obecnego modelu rynku energii do wyzwań związanych rozwojem niestabilnych OZE. Jako problem został wskazany m.in. odmienny sposób organizacji rynków oraz niekonkurencyjne mechanizmy, które ograniczają możliwość działania przedsiębiorców, a także brak implementacji na poziomie regionalnym mechanizmów rynku mocy oraz mechanizmów wsparcia OZE.

Uczestnicy konferencji odnosili się w dyskusji do zagadnień poruszonych we wprowadzającej prezentacji, tj. wpływu Pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków (ang. Clean Energy Package) na rolę regulatorów, rezerw strategicznych oraz transgranicznego udziału mocy wytwórczych w mechanizmach mocowych. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię konieczności zmiany struktury rachunku odbiorcy końcowego poprzez zmniejszenie udziału opłat stałych (za moc). Zachęciłoby to odbiorcę do większej aktywności na rynku energii i zużywania energii w godzinach, gdy jest tania (poza szczytem), co pomoże zracjonalizować pracę systemu. Wymagałoby to zmiany struktury taryf, które muszą umożliwiać elastyczne zachowanie konsumentów oraz stworzą przestrzeń dla funkcjonowania agregatorów.

Kolejne panele oraz prezentacje poświęcone były m.in. funkcjonowaniu rynku gazu, cyberbezpieczeństwu, stworzeniem ram prawnych dla funkcjonowania wspólnot energetycznych. Zaproszeni goście rozmawiali również o przyszłości infrastruktury gazowej na świecie oraz zmianach jakie zachodzą na rynku energii wobec rozwoju elektromobilności i technologii magazynowania energii.

Więcej na https://erranet.org/conference/investment-conference-2019/

Data publikacji : 25.09.2019
Data modyfikacji : 26.09.2019

Opcje strony

do góry