Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8447,Zmiana-terminu-sprzedazy-po-raz-pierwszy-energii-elektrycznej-wytworzonej-w-syst.html
2021-10-18, 11:55

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w systemie aukcyjnym

Przypominamy o możliwości skorzystania przez wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem 29 sierpnia 2019 r. z uprawnienia umożliwiającego zmianę terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie zaprezentowane zostały w Informacji Prezesa URE nr 74/2019 na podstronie Aukcje OZE w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

Data publikacji: 14.10.2019
Data modyfikacji: 14.10.2019

Opcje strony