Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram przeprowadzania aukcji w 2019 r.

Wypełniając dyspozycję art. 77a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), a także kierując się zasadami transparentności, równości podmiotów wobec prawa oraz dostępu zainteresowanych do informacji o działaniach organów administracji publicznej, mogących mieć znaczenie dla podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych, w tym samym czasie i na jednakowych zasadach, prezentujemy terminy przeprowadzania tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Komunikat Prezesa URE nr 75/2019 zawierający harmonogram aukcji jest dostępny na podstronie Aukcje OZE w zakładce „Harmonogram aukcji”.

Data publikacji : 14.10.2019
Data modyfikacji : 14.10.2019

Opcje strony

do góry