Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w III kwartale 2019 r.

W Informacji nr 83/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że w III kwartale 2019 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 58,54 zł/MWh.

Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki

Data publikacji : 14.11.2019
Data modyfikacji : 14.11.2019

Opcje strony

do góry