Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (sekcja Biznes-Jak uzyskać koncesję-Paliwa ciekłe) zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące) oraz nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

Data publikacji : 05.12.2019
Data modyfikacji : 05.12.2019

Opcje strony

do góry