Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8568,17-grudnia-br-rozpocznie-sie-pierwsza-aukcja-na-premie-kogeneracyjna-Combined-He.html
19.07.2024, 06:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

17 grudnia br. rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Formularze ofert są już dostępne na stronie URE.

Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Każdy z inwestorów może przedstawić w danej aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji), których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

  - System aukcyjny pozwala na minimalizację kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję. Aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

W dniach 17 - 20 grudnia br. odbędzie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Sesja aukcji będzie trwać 4 dni. Jej otwarcie nastąpi 17 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie – 20 grudnia o godzinie 16:15. Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji.

Oferty w aukcji CHP należy przygotować przy wykorzystaniu formularza oferty opublikowanego przez Prezesa URE na stronie BIP URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki .

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 1 mld zł. Natomiast dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad 51 mln zł (maksymalnie 300 GWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Szczegółowy regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej URE.

***

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 05.12.2019
Data modyfikacji : 06.12.2019

Opcje strony