Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedawcy zobowiązani wyznaczeni na 2020 r.

Prezes URE wyznaczył na 2020 r. 176 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 176 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego:

1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny;
2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny.

Zaktualizowana  lista sprzedawców zobowiązanych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2020 r., znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 88/2019 w sprawie wyznaczenia  sprzedawców zobowiązanych na rok 2020, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji: 10.12.2019
Data modyfikacji: 10.12.2019

Opcje strony

do góry