Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2019 r.

Na koniec III kwartału 2019 r. 192 podmioty posiadały koncesję na obrót paliwami gazowymi, natomiast 97 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

W III kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 6 770 447 MWh (średnia cena 76,05 zł/MWh), natomiast w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 20 927 576 MWh (średnia cena 88,29 zł/MWh).

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na rynku RDNG dostarczono 2 331 432 MWh gazu ziemnego wysokometanowego, na rynku RDBG dostarczono 1 060 448 MWh, a na rynku terminowym (RTTG) dostarczono 17 535 696  MWh.

W porównaniu do III kwartału 2018 r. w III kwartale 2019 r. o 2,3% zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. O 55,9% zwiększyły się dostawy gazu wysokometanowego z UE, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 17,3%. Z kolei dostawy gazu spoza UE zmniejszyły się o 7,5%.

Więcej w Informacjach o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle w poszczególnych kwartałach.

Data publikacji : 18.12.2019
Data modyfikacji : 18.12.2019

Opcje strony

do góry