Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił umowę powierzającą operatorstwo na gazociągu jamalskim

19 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ. Na warunkach określonych w tej umowie GAZ- SYSTEM będzie po 31 grudnia br. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest SGT EuRoPol GAZ. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 r.

Działanie Prezesa URE wynika z faktu, że strony na 90 dni przed końcem obowiązywania obecnej umowy nie zawarły kolejnej umowy powierzającej. Regulacje zawarte w ustawie - Prawo energetyczne przewidują, że w takiej sytuacji to Prezes URE ustala decyzją administracyjną umowę pomiędzy SGT EuRoPol GAZ i OGP GAZ-SYSTEM. Decyzja ta, zgodnie z przepisami, zastępuje kolejną umowę pomiędzy tymi podmiotami. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie operatorowi skutecznego wykonywania przez niego obowiązków.

Decyzja z dnia 19 grudnia br. zastępująca umowę, określa m.in. obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora, zasady realizacji obowiązków przez strony oraz zasady korzystania przez GAZ-SYSTEM z majątku EuRoPol GAZu, a także wynagrodzenie należne obu spółkom z tytułu realizacji umowy.

Poprzednia umowa powierzająca, zawarta pomiędzy tymi spółkami w 2010 r., wygasa 31 grudnia br.

OGP GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa URE z 17 listopada 2010 r., został z urzędu wyznaczony operatorem systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 r.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 20.12.2019

Opcje strony

do góry