Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie 20,6 miliarda złotych zakontraktowanych na zakup energii z OZE - Prezes URE podsumowuje wyniki wszystkich tegorocznych aukcji

 

- Jestem zadowolony, że wszystkie tegoroczne aukcje przebiegły bez zakłóceń, a system IPA po raz kolejny zdał egzamin. Zrobiliśmy także wszystko, co w naszej mocy, aby w ostatnich dniach przed poszczególnymi aukcjami dopuścić do udziału w nich wszystkich „spóźnialskich” chętnych - podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE. - Podsumowując tegoroczne aukcje warto zauważyć, że sprzedano prawie połowę przewidzianej do zakontraktowania energii (49 proc. ilości), a jej wartość stanowi 30 proc. łącznej kwoty przewidzianej we wszystkich ogłoszeniach. Taka proporcja oznacza, że zakontraktowana w wyniku aukcji energia jest tańsza, niż zakładał ustawodawca – dodaje regulator.

 

Prezes URE rozstrzygnął dziś ostatnią tegoroczną aukcję, która jednocześnie cieszyła się największym zainteresowaniem oferentów. Ostatni koszyk (aukcja AZ/9/2019) przeznaczony był dla nowych małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW). Do aukcji przystąpiło ponad 400 wytwórców, składając ponad 1000 ofert na sprzedaż energii. Wszystkie dotyczyły instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ponad 11,43 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3,6 mld zł, zaoferowanej w ramach 759 ofert złożonych przez 260 wytwórców. Z uwagi na duży wolumen wynikający ze złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły „wymuszenia konkurencji”. Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert. Identyczną cenę (327 zł/MWh) w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, posiadały 44 oferty. Różnica czasowa pomiędzy ostatnią ofertą zakwalifikowaną jako wygrana, a kolejną ofertą, która została uznana jako przegrana, wynosiła 5 sekund. Dokładny czas wysłania każdej oferty ustala automatycznie system Internetowej Platformy Aukcyjnej z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy.

Cena minimalna, po jakiej energia została sprzedana w tej aukcji, wyniosła 269,00 zł/MWh.

Podsumowanie wszystkich aukcji OZE przeprowadzonych przez Prezesa URE w 2019 roku przedstawia się następująco:

  • W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł.
  • W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.
  • Zdecydowana większość wsparcia– tj. blisko 20,3 miliarda złotych – trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji.
  • Wszystkie nowe instalacje mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 44 miliardów złotych – tyle przewidział dla wytwórców w koszykach dla nowych instalacji ustawodawca. Całościowe wyniki aukcji wskazują, że nowe instalacje wykorzystały ok. 46 proc. budżetu przewidzianego w ogłoszeniach o aukcjach, sprzedając jednocześnie wolumen energii odpowiadający 63 proc. możliwej do zakontraktowania ilości energii.
  • Instalacje istniejące (migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld złotych zdołały zagospodarować nieco ponad 315 milionów, co stanowi niewiele ponad 1 proc. możliwego do uzyskania wsparcia. Jednocześnie instalacje te wykorzystały tylko 1 proc. wolumenu energii przewidzianego przez ustawodawcę.
  • W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji może powstać ok. 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 0,9 GW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

Więcej o wynikach aukcji w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia i wyniki aukcji oraz na stronie BIP Urzędu.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 20.12.2019

Opcje strony

do góry