Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina o obowiązku sprawozdawczym przedsiębiorcom zajmującym się obrotem gazem ziemnym z zagranicą i dokonującym przywozu gazu

30 stycznia mija termin na przekazanie Prezesowi URE informacji o realizacji umów na zakup gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2019 r.

Zgodnie z art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne1, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego, przekazują Prezesowi URE informacje o realizacji umów dotyczących zakupu gazu z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o jego cenach i ilościach, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.

Jednocześnie przypominamy, że wiążąca w tym wypadku jest data wpływu dokumentu do Urzędu Regulacji Energetyki, nie zaś data jego nadania w urzędzie pocztowym.

Wypełnione sprawozdanie w formie papierowej należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
Al. Jerozolimskie 181
​02-222 Warszawa 

natomiast w wersji elektronicznej (tabelę w formacie Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.

Formularz sprawozdania wraz z objaśnieniem dostępny jest na stronie internetowej URE.

Urząd na bieżąco przypomina przedsiębiorcom o ważnych dla nich terminach, w tym o konieczności realizacji ustawowych obowiązków. W tym celu na stronie internetowej URE publikowane jest kalendarium przedsiębiorcy.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

1. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.

Data publikacji : 22.01.2020
Data modyfikacji : 22.01.2020

Opcje strony

do góry