Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do grudnia 2019 r.

Cyklicznie przeprowadzany w URE monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazuje na wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe).

Na koniec grudnia 2019 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 657 223, co oznacza wzrost od początku 2019 r. o 8,7%.

Natomiast wśród odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C) liczba ta wyniosła 209 935 tj. zwiększyła się od początku 2019 r. o 4,4%.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w grudniu 2019 r. wyniosła 66, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu przeprowadzono 4 172 zmiany sprzedawcy.

 

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Więcej informacji na temat zmian sprzedawcy w zakładce Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

 

Data publikacji : 31.01.2020

Opcje strony

do góry