Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 29 lutego - termin uiszczenia opłaty zastępczej na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Urząd Regulacji Energetyki przypomina uczestnikom rynku paliw ciekłych, realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy za 2019 r., którzy zdecydowali się na uiszczenie opłaty zastępczej, że 29 lutego 2020 r. mija termin wniesienia tej opłaty.

Zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz dokonywania opłaty zastępczej, określa ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Numer rachunku: 41 1130 1017 0020 1487 3520 0005
Waluta rachunku: PLN
Kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW

Kopię dowodu wpłaty z tytułu opłaty zastępczej należy dołączyć do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie Urzędu, w sekcji Obowiązki sprawozdawcze-paliwa ciekłe.

Data publikacji : 11.02.2020
Data modyfikacji : 02.03.2020

Opcje strony

do góry