Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola Prezesa URE dotyczącą realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii w 2019 r.

Zgodnie z art. 49a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), do 31 marca 2020 r. przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i sprzedające tę energię w 2019 r., mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z  realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Prezes URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - Prawo energetyczne przeprowadzi kontrolę dotyczącą realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w 2019 r.

Więcej w Komunikacie Prezesa URE nr 15/2020

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 16.03.2020

Opcje strony

do góry