Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa

18 marca 2020 r. Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat dystrybucyjnych Spółki wyniesie średnio 3,5 proc.[1] Kompleksowe rachunki odbiorców wzrosną w konsekwencji o ok. 1 proc.

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy gazu za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia do konsumenta. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu taryfy dystrybucyjnej dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: nową taryfę PSG oraz taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (która obecnie nie ulega zmianie i została zatwierdzona przez Prezesa URE w grudniu 2019 roku). Przyjęcie do wyliczenia taryfy PGNiG OD wynika z faktu, że spółka ta jest największym w Polsce sprzedawcą gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Jak wynika z tych wyliczeń (tabela poniżej), wzrost o 3,5 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 1,1 - 1,3 proc. (różnice wahają się od 0,27 zł do 2,93 zł na rachunku miesięcznym).

Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), zapłacą średnio o ok. 27 groszy więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. używają go także do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 2,93 zł. więcej miesięcznie.

Tabela: Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego

PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju. Ostatecznie wnioskowany przez spółkę poziom taryfy został zatwierdzony decyzją Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2020 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego

Data publikacji : 19.03.2020
Data modyfikacji : 19.03.2020

Opcje strony

do góry