Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O segmentacji rynku, potrzebach zmian systemowych i kosztach zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw – Prezes URE podczas 31. Konferencji Energetycznej EuroPOWER

- Jesteśmy w trakcie zmiany. Widać to chociażby po tym, jak europejska polityka energetyczna zmieniła się w politykę, którą właściwie bardziej możemy nazwać klimatyczno-energetyczną. Dotychczasowa formuła rynku się wyczerpała – przechodzimy od schematu scentralizowanego, systemowego w kierunku rynku zdecentralizowanego i coraz bardziej rozproszonego - powiedział Rafał Gawin, prezes URE podczas debaty poświęconej nowemu modelowi rynku energii pierwszego dnia Konferencji EuroPOWER.

 

Potrzeba energetyki systemowej

Rosnąca liczba instalacji prosumenckich z jednej strony przyczynia się do spadku popytu na energię z sieci, a z drugiej generuje po stronie systemu koszty, których nie można bagatelizować. Spadek liczby odbiorców, którzy ponoszą opłaty dystrybucyjne oznacza, że trzeba je dzielić na mniejszą liczbę podmiotów, co z kolei powoduje, że opłata jednostkowa wzrasta. Pojawiają się też nowe problemy techniczne związane z pracą sieci, co wymusza ponoszenie dodatkowych, często niebagatelnych kosztów.

- Jesteśmy świadkami segmentacji i fragmentaryzacji rynku. – zauważył Prezes Gawin - Mamy z jednej strony energetykę systemową ze stuprocentowym obligiem giełdowym, gdzie duże, systemowe jednostki kreują cenę rynkową, która musi uwzględniać także koszt bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii. Z drugiej strony mamy energetykę małoskalową i obywatelską. Jednostki konwencjonalne są i jeszcze długo będą potrzebne w systemie po to, aby zapewnić ciągłość dostaw energii.

 

- Doprowadzając do konkurencji między tymi źródłami – źródłami o zupełnie różnej charakterystyce -  możemy utracić te źródła, które są nam potrzebne do zachowania bezpieczeństwa dostaw. Lub zacząć po stronie lokalnej odzwierciedlać koszt związany z zachowaniem bezpieczeństwa dostaw – zwracał uwagę Prezes URE.

 

Wyzwania związane z energetyką rozproszoną

Dalszy rozwój instalacji OZE w systemie elektroenergetycznym wpłynie na zmianę struktur rynków energetycznych, powodując konieczność szerszego wykorzystania usług systemowych niezbędnych do prawidłowego zbilansowania systemu i zapewnienia bezpieczeństwa sieci, w tym usług o charakterze redukcyjnym (jak np. DSR – demand side response), czy też usług opartych na nowych rozwiązaniach technicznych takich jak systemy magazynowania energii.

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej, całkowicie zmienia charakter sektora dystrybucji. Operatorzy systemów dystrybucyjnych stają się animatorami rynku. To od sprawności ich działań, umiejętnego przewidywania zmian oraz tempa i sposobu, w jaki poradzą sobie z czekającymi ich wyzwaniami, w dużej mierze zależeć będzie funkcjonowanie rynku. Dotyczy to również nowych podmiotów, takich jak np. obywatelskie społeczności energetyczne. Będzie to niewątpliwie coraz większe wyzwanie dla sektora - zarówno pod względem technicznym, inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Dlatego konieczne jest stworzenie rozwiązań systemowych, które zapewnią, że przyłączanie źródeł do sieci i wprowadzanie energii nie będzie ograniczone barierami technicznymi czy handlowymi. Jednocześnie, konieczne jest zapewnienie OSD pokrycia kosztów utrzymania sieci.

Narzędzia jakimi obecnie dysponujemy, są niewystarczające w obliczu nowych wyzwań i nowej architektury rynkowej.

- To problem systemowy i dlatego konieczne jest poszukiwanie narzędzi, które umożliwią skuteczne zarządzanie nowym modelem rynku – podsumował swoje wystąpienie Rafał Gawin.

 

W dyskusji Prezes URE zwracał także uwagę na konieczność efektywnych inwestycji w sieci dystrybucyjne oraz potrzebę wdrożenia rozwiązań smart meteringu w sposób przemyślany i mądrze zaplanowany tak, aby przyniósł on korzyści zarówno klientom i biznesowi, jak i systemowi energetycznemu.

W panelu prowadzonym przez Joannę Maćkowiak-Panderę, Prezes Forum Energii, poza Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki udział wzięli Piotr Zawistowski, prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii oraz Grzegorz Onichimowski, Senior Consultant, NODESmarket.

***

  • W dniach 29-30 czerwca 2020 r. trwa 31. edycja Konferencji Energetycznej EuroPower oraz OZE Power.
  • Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym roku zorganizowano w formule on- line.
  • W trakcie dwóch dni konferencji zostaną poruszone między innymi takie problemy jak: polska gospodarka i energetyka w okresie pandemii i po, nowy model rynku energii, energia odnawialna w polskim miksie energetycznym, mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, energetyka wiatrowa, fotowoltaika wielkoskalowa, zielona energetyka lokalna, rola gazu w polskiej gospodarce oraz przyszłość energetyki konwencjonalnej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 29.06.2020
Data modyfikacji : 02.07.2020

Opcje strony

do góry