Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8906,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-III-kwartale-2020-r.html
29.05.2024, 20:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2020 r.

 
2,687 proc. wynosi w III kwartale br. poziom stopy wolnej od ryzyka służącej do określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz sektora ciepłowniczego, przedkładanych do zatwierdzenia Prezesowi URE w III kwartale 2020 r.
 
2,158 proc. wynosi w III kwartale br. poziom stopy wolnej od ryzyka służącej  do określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia Prezesowi URE w III kwartale 2020 r. 
Data publikacji : 01.07.2020
Data modyfikacji : 01.09.2020

Opcje strony