Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8909,2-3-lipca-VIII-Ogolnopolski-Szczyt-Energetyczno-Gospodarczy-Prezes-URE-o-transfo.html
22.07.2024, 21:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

2-3 lipca: VIII Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy – Prezes URE o transformacji energetycznej

„Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki” – to temat przewodni tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2020.

Podczas obrad eksperci debatują m.in. o polskim rynku energii, uniezależnieniu gospodarczym i energetycznym, pewności zaopatrzenia w surowce i stabilności relacji międzynarodowych.

Pierwszego dnia Szczytu tematem sesji plenarnej z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji była „Polska polityka energetyczna - priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ambasad Królestwa Szwecji i Królestwa Norwegii w Polsce, dotyczyła m.in. wpływu polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polską politykę energetyczną, przełożenia transformacji energetycznej na rozwój gospodarczy Polski oraz współpracy państw skandynawskich z Polską w procesie transformacji.

Prezes URE, odnosząc się do pytania o możliwość wykorzystania transformacji energetycznej do obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce zauważył, że na spadek cen wpływ mają dwa fundamentalne czynniki, które będą kształtowały ceny również w kolejnych latach: popyt na energię elektryczną oraz rynek mocy.

- Jeśli chodzi o stronę popytową, w ramach już trwającej transformacji zmieniamy cały model naszego rynku energii.  Rosnąca liczba instalacji prosumenckich i odnawialnych przekłada się na zmniejszenie popytu na energię na rynku hurtowym, a zatem energetyka dużych mocy jest stopniowo wypierana przez energetykę rozproszoną – powiedział Rafał Gawin.

Regulator podkreślił również, że aby obniżyć ceny energii należy umożliwić uczestnictwo w rynku źródłom lokalnym. A to wymaga inwestycji głównie w sektorze dystrybucyjnym oraz wdrożenia odpowiednich procesów i procedur.

- Jednocześnie należy pamiętać, że obecnie bezpośrednie konkurowanie energetyki systemowej z energetyką rozproszoną nie przyniesie dobrych efektów, ponieważ są to nieporównywalne produkty. Mierzymy się zatem z problemami systemowymi i mechanizmy konkurencji rynkowej nie wystarczą, żeby je rozwiązać – dodał.

Rafał Gawin zaznaczył, że częściowe przeniesienie kosztów bezpieczeństwa energetycznego, który obecnie uwzględniany jest tylko w energetyce systemowej, umożliwi rynek mocy. Daje to szansę na konkurowanie produktom porównywalnym.

Podsumowując swoje wystąpienie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz kolejny podkreślił:

- Każdy proces transformacji musi być przeprowadzony w sposób odpowiedzialny społecznie, a państwo ponosi dużą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i nieobciążanie nadmiernymi kosztami odbiorców końcowych. Nie można pozostawić tego tylko i wyłącznie rynkowi, który rządzi się bezwzględnymi prawami.

Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu

Prezes URE weźmie także udział w panelu „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”, który odbędzie się drugiego dnia konferencji, w piątek 3 lipca br. Dyskusja z udziałem ekspertów rynku poświęcona będzie najważniejszym trendom dotyczącym sektora energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu. Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. kwestie pierwszych doświadczeń płynących z wdrożenia rynku mocy, wzmocnienia pozycji konsumentów energii elektrycznej i rosnącej roli prosumentów, ochrony konkurencyjności przemysłu energochłonnego czy dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej i paliw płynnych.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny odbywa się pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Więcej na stronie Organizatora.

 

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 02.07.2020
Data modyfikacji : 02.07.2020

Opcje strony