Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8910,Kilka-rad-dla-odbiorcow-energii-i-gazu-planujacych-wyjazd-na-urlop.html
28.05.2024, 06:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kilka rad dla odbiorców energii i gazu planujących wyjazd na urlop

Rozpoczął się sezon urlopowy. Urząd Regulacji Energetyki przypomina o kilku prostych zasadach, których przestrzeganie pozwoli odbiorcom energii i gazu uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po powrocie z wakacji.

  • Wyłączaj urządzenia z sieci gdy z nich nie korzystasz

Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności w domu, czy też w rodzinnej firmie, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, ale także znakomity, choć często niedoceniany sposób oszczędzania pieniędzy i energii. W ten sposób możesz zmniejszyć rachunek za energię elektryczną i - co równie ważne - racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

  • Zabezpiecz urządzenia na wypadek wyładowań atmosferycznych

Zmieniające się warunki klimatyczne coraz częściej powodują ekstremalne skoki temperatury powietrza, wichury czy burze połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Te ostatnie mogą poważnie uszkodzić podłączone do sieci urządzenia. Dlatego w celu ich zabezpieczenia przed awarią spowodowaną wyładowaniami, na czas naszej nieobecności, wyłączmy je z sieci. Sprzęt, który nawet podczas urlopu powinien pozostać aktywny, warto podłączyć do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia lub skorzystać z gniazdek z uziemieniem.

  • Ureguluj rachunki za energię elektryczną i gaz

Ważne, żeby przed wyjazdem na urlop sprawdzić, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane w terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Dlatego planując dłuższą podróż, warto upewnić się, czy po powrocie zdążymy opłacić rachunek w odpowiednim terminie.

  • Nie daj się oszukać  - uważaj na nieuczciwych sprzedawców

Niezależnie od pory roku i sezonów urlopowych do Urzędu Regulacji Energetyki napływają skargi dotyczące nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Ponieważ konsekwencje takiego działania mogą być bardzo kosztowne dla konsumentów, a wakacje sprzyjają beztrosce, przypominamy, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii czy gazu odbiorca powinien:

- upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje. Odbiorca powinien poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;

- przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;

- nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;

- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36;

- dopilnować by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

  • Zapoznaj się ze Zbiorem Praw Konsumenta

Zachęcamy również do sięgnięcia do szczegółowych, dostępnych na stronie internetowej URE aktualnych opracowań: Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych, które zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych.

Wszystkim Odbiorcom energii i gazu, życzymy spokojnego wypoczynku.

 

Data publikacji : 03.07.2020
Data modyfikacji : 01.07.2021

Opcje strony