Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

680 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych zmieniło sprzedawcę prądu

Od początku roku do końca maja, każdego miesiąca sprzedawcę energii zmieniało kilka tysięcy gospodarstw domowych.

Sprzedawcę energii zmieniło już łącznie ponad 680 tys. odbiorców z grupy G. W pierwszym półroczu 2020 r. na taki krok zdecydowało się 24 tysiące klientów. Natomiast odbiorców biznesowych (grupy taryfowe A, B i C), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy, jest ponad 214 tysięcy.

Dane pochodzą z „Ankiety miesięcznej dotyczącej informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępów prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)".

Masz wybór. Wybieraj świadomie.

Prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności na rynku. Jednak wraz ze wzrostem liczby sprzedawców pojawiły się podmioty, które stosują nieuczciwe działania mające na celu pozyskanie klientów.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o dokładnym czytaniu umów przed ich podpisaniem. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę, na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy również pamiętać, że od niekorzystnej umowy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, ale tylko, gdy kontrakt został podpisany poza lokalem firmy.

Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą niestety nie tylko rynków energii czy gazu. Trwa kampania społeczna przygotowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegająca przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów przygotowanych przez UOKiK. Więcej na stronie UOKiK.

***

Więcej informacji na temat zmian sprzedawcy w zakładce „Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

Data publikacji : 28.07.2020

Opcje strony

do góry