Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8928,Zmiany-sprzedawcow-gazu-stan-na-koniec-II-kwartalu-2020-r.html
24.04.2024, 14:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany sprzedawców gazu - stan na koniec II kwartału 2020 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych wykorzystując dane z ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011 – 2019 oraz w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży rezerwowej (awaryjnej).

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca II kwartału 2020 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 250 120 9696 2265 323 81 25 11 33 262 554
układów pomiarowych 292 012 14720 2749 362 83 28 11 41 310 006

 

Data publikacji : 30.07.2020
Data modyfikacji : 30.07.2020

Opcje strony