Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych - od 8 września 2020 zmiany dotyczące koncesjonowania

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o zmianie przepisów regulujących działalność przedsiębiorców na rynku paliw ciekłych. 8 września 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu [1] , które wprowadza nowe kody CN [2] .
 
Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Ponadto dla gazu płynnego LPG i kodu CN 2901 10 00 wprowadzono wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

 
W związku z powyższymi zmianami przypominamy:
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu, dystrybucji, obrocie lub przywozie paliw ciekłych, zobowiązani są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących,
  • ​wnioski powinny zostać złożone  do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 8 października 2020 r.

Informacje dotyczące miejsca składania wniosków zawarte są  w Pakietach Informacyjnych.

           Więcej w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr  43/2020. 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
[2] kody paliw ciekłych zgodne z klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016).

 

Data publikacji : 01.09.2020
Data modyfikacji : 02.09.2020

Opcje strony

do góry