Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pakiet informacyjny dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dotyczący premii gwarantowanej indywidualnej

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił pakiet informacyjny dotyczący systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

W dokumencie znajdują się informacje na temat zasad funkcjonowania tego systemu wsparcia, w tym warunki formalne jakie muszą spełnić wytwórcy aby skorzystać z premii gwarantowanej indywidualnej.

Premia ta jest dopłatą do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

  • istniejącej jednostce kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW,
  • zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW.

Wniosek o dopuszczenie do systemu premii, wytwórca powinien złożyć do Prezesa URE do 30 września roku poprzedzającego rok wypłaty premii. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki,
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji,       
02-222 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 181,
bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.
 

Pakiet informacyjny oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie URE w zakładce Premia gwarantowana indywidualna.

***

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[1] wprowadziła nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 250, z późn. zm. 

Data publikacji : 10.09.2020

Opcje strony

do góry