Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9039,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-II-kwartal.html
29.05.2024, 00:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W II kwartale 2020 r. cena ta wyniosła 245,36 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 46/2020  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 roku 

Data publikacji : 23.09.2020

Opcje strony