Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych – do 8 października przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia wniosku

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o zmianie przepisów regulujących działalność przedsiębiorców na rynku paliw ciekłych. Wynikają one z rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 sierpnia 2020 r., które wprowadza zmiany w zakresie oznaczenia niektórych kodów CN.

Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie koncesji lub jej zmianę bądź wniosku o wpis lub o zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu, dystrybucji, obrocie lub przywozie paliw ciekłych.

Zmiana rozporządzenia nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie standardowych paliw ciekłych czyli benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazu płynnego LPG przy wykorzystaniu stacji paliw oraz środków transportu paliw ciekłych.

Zmiana ta nie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie standardowych lekkich olejów opałowych o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48.

Stosowne wnioski powinny zostać złożone przez zobowiązane podmioty do 8 października 2020 r.

Więcej w Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr  47/2020 dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 43/2020 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 8 września 2020 r.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 30.09.2020

Opcje strony

do góry