Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rośnie średnia kwartalna cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 253,48 zł/MWh (tzw. kontrakty OTC – ang. over the counter – oznaczające rynek pozagiełdowy).

Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. Stąd cena ta może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Nie uwzględnia ona podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w III kwartale 2020 r. Wolumen sprzedanej energii wyniósł w tym kwartale 6,47 TWh.

Wolumen energii sprzedawanej na rynku pozagiełdowym co kwartał jest mniejszy, co oznacza, że coraz więcej energii jest sprzedawane na rynku giełdowym.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94 


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020

Opcje strony

do góry