Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE udostępnia formularze dla wytwórców energii biorących udział w naborze na premię kogeneracyjną

Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 r. zaplanowano nabór na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP). Żeby wziąć w niej udział należy wypełnić specjalnie przygotowane w tym celu formularze.

Formularz oferty dla jednostki kogeneracji wykorzystującej jeden rodzaj paliwa oraz formularz danych technicznych i ekonomicznych dostępne są na stronie internetowej w dedykowanej naborowi na premię kogeneracyjną zakładce. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu.

14 grudnia br. rozpocznie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze. Nabór ten Prezes URE ogłosił we wrześniu br.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią indywidualną wynosi 72 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł.

***

  • Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 02.12.2020
Data modyfikacji : 02.12.2020

Opcje strony

do góry