Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9170,URE-dla-przedsiebiorcow-ponad-250-przedstawicieli-koncesjonowanych-przedsiebiors.html
29.05.2024, 01:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE dla przedsiębiorców: ponad 250 przedstawicieli koncesjonowanych przedsiębiorstw działających na rynku ciepła wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki

Spotkanie z ciepłownikami rozpoczęło cykl spotkań regulatora z branżą i poświęcone było szczegółowej analizie opublikowanych w październiku br. Wytycznych dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Prezes URE otwierając spotkanie powiedział:

- Temat taryf dla ciepła jest niezmiennie przedmiotem publicznej dyskusji oraz postulatów przedstawicieli sektora. Jednocześnie wszyscy mamy świadomość, że przed polskim ciepłownictwem stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, wymuszonym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

„Wytyczne dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła” zostały opracowane przez praktyków URE, a celem było usprawnienie procesu taryfowego, w tym przedstawienie standardu postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. Podczas warsztatów eksperci URE prowadzący na co dzień postępowania taryfowe, omówili zakres dokumentu oraz odpowiedzieli na pytania ciepłowników, doprecyzowując obszary, które nadal pozostawały niejasne.

- Jednym z celów strategicznych Urzędu jest prowadzenie jak najbardziej skutecznych i szytych na miarę działań informacyjnych adresowanych do branży. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w tę strategię. – dodał Prezes Gawin.

Podczas spotkania eksperci URE zaprezentowali również informacje przydatne przedsiębiorstwom ciepłowniczych wytwarzającym energię elektryczną i ciepło w jednostkach kogeneracji dotyczące systemów wsparcia dla tego typu wytwórców.

Wysoka frekwencja podczas dzisiejszego spotkania potwierdza zasadność podejmowana tego typu inicjatyw przez Urząd Regulacji Energetyki.

Do końca stycznia 2021 r. na adres warsztaty@ure.gov.pl można przesyłać pytania dotyczące Wytycznych.

 

Prezentacja z warsztatów:

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 08.12.2020
Data modyfikacji : 09.12.2020

Opcje strony