Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji powstanie 21 MW mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych. Pięć jednostek kogeneracyjnych otrzyma łącznie 95 mln złotych wsparcia.

Od 10 do 14 grudnia trwała druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną  (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 14,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2,7 mld zł.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji ACHP/2/2020 premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 17 proc. możliwego do wsparcia wolumenu. Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła około 130 mln zł, natomiast wartość premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną uzyskaną na budowę jednostki (premii do wypłaty) wyniesie około 95 mln zł[1] (3,5 proc. możliwego do uzyskania wsparcia). Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia aukcji. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2022–2038.

W aukcji złożono sześć ofert, z czego pięć było zwycięskich. W aukcji tej zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Porównując oferty i wysokość wsparcia, o jakie ubiegali się przedsiębiorcy w drugiej tegorocznej aukcji, wyraźnie widzimy różnice w stosunku do tej z grudnia ubiegłego roku – wytwórcy tym razem znacząco obniżyli ceny w ofertach, by wygrać aukcję – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach wyniosła 41,84 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna wysokość premii z ofert to 64,89 zł/MWh (w 2019 - 98,13 zł/MWh). Natomiast minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona w wyniku rozstrzygnięcia drugiej tegorocznej aukcji, wynosi 24,63 zł/MWh (w 2019 było to 60 zł/MWh), zaś maksymalna dopłata do wyprodukowanej megawatogodziny wyniesie 43,95 zł/MWh (w ubiegłym roku - 98,13 zł/MWh).

Więcej o wynikach aukcji na stronie BIP w zakładce Aukcje CHP.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2020 w sprawie ogłoszenia wyników aukcji na premię kogeneracyjną Nr ACHP/2/2020

***

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 


[1] wartość premii ulega zmianie w związku z wysokością przyznawanej wytwórcom pomocy inwestycyjnej

Data publikacji : 16.12.2020
Data modyfikacji : 16.12.2020

Opcje strony

do góry