Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energa Obrót z taryfą dla odbiorców w gospodarstwach domowych na 2021 rok

Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii ostatniemu tzw. sprzedawcy z urzędu, firmie Energa Obrót oraz operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.

Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmie Energa Obrót taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy trzech pozostałych tzw. sprzedawców z urzędu – tj. spółek Enea, PGE Obrót oraz Tauron - zostały zatwierdzone 9 grudnia.

W wyniku wnioskowanej przez Energa Obrót i zatwierdzonej przez Prezesa URE nowej taryfy, rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych kupujących energię od tego sprzedawcy[1] będą wyższe o ok. 3,6 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Energa Obrót może zmienić ceny za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będzie stosować taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE od 1 stycznia 2021 roku. Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfę operatora systemu przesyłowego – PSE, która pośrednio wpływa na rachunki odbiorców końcowych. Zatwierdzenie taryfy PSE umożliwia rozpoczęcie procesu analizy wniosków pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator. Do dystrybutorów zostały przesłane założenia do kalkulacji taryf na rok 2021.

Do momentu zakończenia postępowań taryfowych dystrybutorzy stosują dotychczasowe cenniki. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa. Zmiany w tej części rachunku wchodzą w życie od 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.

O tym jak od stycznia zmienią się rachunki za prąd dla gospodarstw domowych Urząd informował 30 listopada br.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] O przeciętnym zużyciu energii elektrycznej  w grupie G11, które wynosi 1777kWh rocznie.

Data publikacji : 17.12.2020
Data modyfikacji : 17.12.2020

Opcje strony

do góry