Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny - od nowego roku za gaz zapłacimy blisko 4,5 proc. mniej

Kolejna taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dotyczy odbiorców w gospodarstwach domowych - jedynej grupy odbiorców, dla której cenniki za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są niższe o 4,5 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

- Ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny jest trzecią kolejną zatwierdzoną przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

Ceny gazu w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach PGNiG OD uległy obniżeniu od stycznia 2020 r. o 2,9 proc., od lipca 2020 r. o 10,6 proc. a od stycznia 2021 r. - o kolejne  4,5 proc.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz kosztów zakupu gazu, płacą również za transport paliwa (dystrybucję). Klienci PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i to na jej rzecz w ramach tzw. umowy kompleksowej ponoszą opłaty za transport gazu (postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla PSG jest w toku). Zatem skutek wprowadzenia nowej taryfy dla rachunku płaconego od stycznia 2021 r. przez odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, będzie niższy niż  wynikający z samej obniżki ceny gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz stawki za usługę dystrybucji paliw gazowych.

W konsekwencji zatwierdzonej dziś taryfy statystyczny odbiorca w grupie W-1.1 (tzw. kuchenkowicze), zużywający paliwo gazowe do przygotowania posiłków za gaz zapłaci o ok. 1,9 proc. mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie. Dla średniego zużycia przez odbiorców grupy W-2.1 (używający gazu także do podgrzewania wody) płatność ulegnie obniżeniu o 2,7 proc. i wyniesie 2,40 zł/m-c. Spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Dla tej grupy płatności spadną o 2,9 proc., tj. ok 7,4 zł miesięcznie.

Tabela. Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego.

Nowa taryfa PGNiG OD została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

URE przypomina:

Regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy często oferują gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2016 r. wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu:

  • od 1 stycznia 2017 r. – zwolniony z taryfowania został rynek hurtowy, a rynek detaliczny w zakresie LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów;
  • od 1 października 2017 r. – rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw domowych;
  • od 1 stycznia 2024 r. – zwolnione z procesu taryfikacji przez Prezesem URE będą ceny dla gospodarstw domowych.

Uwolnienie cen dotyczy zarówno gazu wysokometanowego, jak i zaazotowanego.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 17.12.2020
Data modyfikacji : 17.12.2020

Opcje strony

do góry