Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9239,Prezes-URE-oglasza-ostateczne-wyniki-aukcji-glownej-rynku-mocy-na-dostawy-w-2025.html
2023-02-08, 04:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza ostateczne wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2025 roku

Przeprowadzona 14 grudnia 2020 r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne aukcja na dostawy w 2025 roku zakończyła się w siódmej rundzie z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok.

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych w aukcji przez dostawców mocy wyniosła 3000 MW.

Aukcję główną na rok dostaw 2025 wygrało 55 ofert. Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych w wyniku aukcji głównej na 2025 rok wynosi 2 367 MW. Szczegółowe dane i informacje dotyczące rozstrzygnięcia aukcji znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 2/2021.

***

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 05.01.2021

Opcje strony