Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: pierwsza taryfa dystrybucyjna na 2021 rok zatwierdzona przez regulatora

Prezes URE zatwierdził taryfę na dystrybucję energii pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych, firmie innogy Stoen Operator.

Zmiana stawek własnych w taryfie innogy Stoen Operator wyniesie średnio 1,8 proc. dla wszystkich grup odbiorców (niecałe 1,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11[1]).

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę w części dystrybucyjnej średni wzrost rachunku wyniesie 29 proc. (22,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11[2] zapłacą średnio o 7,50 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

***

  • Przez Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie postępowania w sprawie taryf dla pozostałych czterech największych dystrybutorów. Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa. Zmiany w tej części rachunku weszły w życie od 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.
  • O tym, jak od stycznia zmienią się rachunki za prąd dla gospodarstw domowych Urząd informował 30 listopada br.

 

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 

[1] Stała cena energii elektrycznej przez cała dobę.

[2] Przy średnim rocznym zużyciu w grupie G11 w Polsce wynoszącym 1777 kWh.

Data publikacji : 05.01.2021
Data modyfikacji : 05.01.2021

Opcje strony

do góry