Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym w czwartym kwartale 2020 najwyższa od dekady

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – ang. over the counter – oznaczające rynek pozagiełdowy) w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 247,48 zł/MWh[2] i była najwyższą biorąc pod uwagę ceny w ostatnich kwartałach od 2010 r.

Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. Stąd cena ta może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale 2020 r. Wolumen sprzedanej energii wyniósł w tym kwartale 9,48 TWh.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE

rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

Data publikacji : 14.01.2021
Data modyfikacji : 14.01.2021

Opcje strony

do góry